تحقيق اعتبارات اسنادي


تحقيق اعتبارات اسنادي

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _تحقيق اعتبارات اسنادي_خوش امدید
امیدوارم بهره کافی را از تحقيق اعتبارات اسنادي ببرید

اعتبارات اسنادي اعتبارات اسنادي به طور كلي عبارت است از تعهد بانك يا هر شخص ديگري كه بنا به تقاضاي دستور دهنده مبني بر اينكه به عنوان صادر كننده بروات و يا ساير مطالبات ذينفع را به شرط تطبيق آنها با شرايط مقرر در اعتبار پرداخت نمايد به عبارت ديگر اعتبار اسنادي تعهد پرداخت كتبي بانكي است كه طبق دستو


ادامه مطلبhttp://novin-map.ir/fiload/tnew6872.html